Mainostauko!

15.02.2014 - 15:07

Nyt kannattaa käydä tarkistamassa Matsämorfoosi-näyttely galleria XLartSpacessa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsämorfoosi / Forestmorphosis

25.1.–1.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 24.1. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen!
/ Opening on Friday 24.1. at 18–21. Welcome!
+
Avajaisissa Jenni Markkasen performanssi “Uusi yritys”. / Jenni Markkanen’s performance “Uusi yritys” at the opening.

Fb event: www.facebook.com/events/1460335157522825/

Metsämorfoosi on prosessinomainen näyttelyprojekti, joka elää ja muuttuu viikoittain.

Kollektiivisesti koottava kuvien, äänten ja tilanteiden yhdistelmä kutsuu kaikki mukaan vuorovaikutukseen. Taiteilija-yleisöpositiot ovat asenteita joihin voi liittyä hierarkiaa, erillisyyttä ja valtaa. Onneksi asenteita on mahdollista haastaa ja muuttaa tiedostamalla ne. Tekijää ja katsojaa yhdistää ihmisen osa itseään suuremmalta tuntuvien kysymysten äärellä. Taiteilijan ja katsojan välinen suhde on dialogi – kommunikaatiota, joka muuttuu merkityksettömäksi jos jompikumpi osapuoli jättää uskomatta tähän prosessiin.

Tässä yhteistyöprojektissa keskeistä on kokeileva tilankäyttö ja autonomisuuden etsintä. Vaikka autonomia suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen- ja rahatalousjärjestelmään ei olisi mahdollista, pakoreittejä ja vastustuksen muotoja on etsittävä. Valtamedian, koulutusjärjestelmän ja taidelaitosten tarjoamat todellisuudenkuvaukset ovat osittaisia ja riittämättömiä. Yksi näyttelyn teemoista on metsä.

“Monet meistä rakastavat metsän kansaa yhtä paljon kuin mitä metsän kansa rakastaa itse itseään. Sanoisin, että se on meissä jokseenkin synnynnäistä.” *

Suomalaisten luontosuhteen erityisyyttä painotetaan usein. Onko suhteemme luontoon vielä tosi, läsnä oleva tai kunnioittava? Vai ovatko vieraantuneisuus, välinpitämättömyys, mukavuudenhalu ja laiskuus aiheuttaneet sen, ettemme enää edes tiedä millainen suhteemme luontoon tai yleensä todellisuuteen on? Jokaisen on avattava itse omat silmänsä.

*(Lainaus Korppiradion Korppitarina-kuunnelmasta.)
Mukana: Korppiradio, visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry, Random Doctors, …

//

Forestmorphosis is a processual exhibition project that lives and changes weekly.

A collectively assembled combination of images, sounds and situations invites everyone into interaction. The artist-audience positions are attitudes which can involve hierarchy, separation and power. Fortunately, attitudes can be challenged and changed through acknowledging them. The creator and the viewer often share the same questions. The relationship between the artist and the viewer is a dialogue – communication that becomes meaningless if either participant does not believe in the process.

This collaborative project explores experimental uses of space and the search for autonomy. Although autonomy in regards to the established social and economic system would not be possible, it is pertinent to search for escape routes and forms of resistance. The mainstream media, education systems and art institutions offer partial and inadequate representations of reality. The forest is one of the themes of the exhibition.

“Many of us love the forest folk as much as the forest folk love themselves. I would say it is somewhat innate for us.” *

The specialty of Finnish people’s relationship to nature is often emphasized. Is our relationship to nature still true, present and respectful? Or have alienation, indifference, self-indulgence and laziness led us to not even know how our relationship to nature and reality at large is? Everyone is responsible for opening their own eyes.

*(Quote from Korppiradio’s radio play “Korppitarina”.)
Featuring: Korppiradio, Vadelma association of visual arts and live music, Random Doctors, …

http://korppiradio.net/
http://www.vadelma.org/
http://randomdoctors.com/

[Kuva / Still image from Kalle Kuisma’s film “Maailma on metsä”.]

 

 

 

Rusettisetti nro.16

12.05.2012 - 11:54

Itku

11.05.2012 - 11:32

Hmm… Mihin ne oikein jäivät…

9.05.2012 - 12:31

Pang!

7.05.2012 - 19:23

KANOJA!

4.05.2012 - 22:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanoja Tampereen Vegfestin näyttelyä varten!

Krokotiilirock!

27.03.2012 - 12:00

Mikä Fiilis!?!

26.03.2012 - 18:48

Hieroja

20.03.2012 - 18:47

Hitsausta!

30.12.2011 - 22:33

Kahden kuvan animaatiosta tuli yllättävän elävä. Ääninäyttelijä toimi jälleen kerran Milla.